Sänkt aktiekapital för privata aktiebolag

Regeringen har tidigare i en proposition föreslagit att kravet på lägst tillåtna aktiekapital i privata bolag ska sänkas från 50 000 till 25 000 kronor. Nu har riksdagen fattat beslut i frågan.

 

De nya reglerna gäller från 1 januari 2020 och syftet med lagändringen är att Sverige ska följa andra EU-länder när det gäller aktiekapitalets storlek. Dessutom hoppas riksdagen att fler ska starta aktiebolag. Men den som vill starta ett aktiebolag med 25 000 kronor i aktiekapital måste vänta till nästa år.

 

Det går inte att förbereda en start genom att skicka in en anmälan om registrering tidigare. Beslut om att bilda aktiebolaget och anmälan till Bolagsverket kan tidigast ske 1 januari 2020, säger Elisabeth Lagerqvist, chefsjurist på Bolagsverket i ett pressmeddelande.

 

För redan befintliga privata aktiebolag blir det möjligt att minska sitt aktiekapital. I dessa fall måste beslutet om minskningen tas på en bolagsstämma och innehålla vissa formella uppgifter. När beslutet är fattat ska det registreras hos Bolagsverket.

 

Om skälet till minskningen är återbetalning till aktieägare eller avsättning till fritt eget kapital måste bolaget ansöka om tillstånd hos Bolagsverket för att få verkställa minskningen meddelar myndigheten.

 

–När Bolagsverket fått in en komplett ansökan om tillstånd utfärdar vi en kallelse på bolagets borgenärer. Borgenärerna får då en möjlighet att inom två månader motsätta sig ansökan, säger Elisabeth Lagerqvist.

 

Bolagsverket får endast lämna tillstånd till att minska aktiekapitalet om ingen borgenär motsätter sig ansökan. Om någon borgenär motsätter sig ansökan så överlämnar Bolagsverket ärendet till domstol skriver Bolagsverket i pressmeddelandet.

 

Här kan du läsa mer!

 

Sänkt aktiekapital för privata aktiebolag aktie