Sänkt moms på reparationer

Sänkt moms på reparationer sänkt moms på reperationer webb 1024x680 konvert

 

Regeringen anser att det är viktigt att varor används på ett effektivt och hållbart sätt. Att reparera och återanvända varor är allmänt sett bättre ur miljösynpunkt än att köpa nytt. 2017 sänktes därför momsen på reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne från 25 till 12 procent. För att ytterligare förstärka viljan till att reparera och ändra redan tillverkade varor föreslår regeringen nu att momsen sänks ytterligare, till 6 procent, på tillhandahållandet av dessa tjänster.

Momssänkningen föreslås träda i kraft 1 juli 2022.