Skärpt straff för bidragsbrott

Skärpt straff för bidragsbrott skarpt brott for bidragsbrott

 

Riksdagen har beslutat om ändringar i bidragsbrottslagen och i lagen om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemet. Maximistraffet för grovt bidragsbrott höjs från fyra till sex års fängelse och preskriptionstiden för ringa brott förlängs från två till fem år.

 

Lagen om underrättelseskyldighet gäller nu även pensioner och även kommunerna omfattas av skyldigheten att underrätta.