Skärpt straff för bidragsbrott

Skärpt straff för bidragsbrott skarpt brott for bidragsbrott

 

Riksdagen har beslutat om ändringar i bidragsbrottslagen och i lagen om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemet. Maximistraffet för grovt bidragsbrott höjs från fyra till sex års fängelse och preskriptionstiden för ringa brott förlängs från två till fem år.

 

Lagen om underrättelseskyldighet gäller nu även pensioner och även kommunerna omfattas av skyldigheten att underrätta.

Slå oss en signal!

Tranås: 0140-770 200

Linköping: 013-327 02 70

Vimmerby: 0492-770 100

Eksjö: 0381-771 200