Skatt för enskilda näringsidkare

Skatt för enskilda näringsidkare kan skattereglerna bli enklare for enskilda naringsidkare

 

Kan skattereglerna bli enklare för enskilda näringsidkare?

 

Att det ska vara enklare att göra rätt och mindre komplicerat att starta och driva enskild näringsverksamhet är syftet med en utredning som ska se över om förenklingar kan göras.

 

Utredningen ska också lämna förslag på hur ett system med schablonbeskattning utifrån omsättningen skulle kunna se ut.

Slå oss en signal!

Tranås: 0140-770 200

Linköping: 013-327 02 70

Vimmerby: 0492-770 100

Eksjö: 0381-771 200