Skatt på engångsartiklar

Avfallsmängderna ökar och nedskräpningen är ett allt större problem i världen. För att minska användandet av de engångsartiklar i plast, som är en stor del av sopberget, har regeringen tillsatt en utredning med uppgift att ta fram förslag på hur en skatt skulle kunna se ut och vilka produkter som ska omfattas.

 

Syftet med skatten är att fånga upp engångsartiklar som har en negativ miljöpåverkan, men som inte träffas av det EU:s förbud mot vissa engångsprodukter i plast, som träder i kraft 2021.

 

Förslagen ska vara klart i augusti 2020.

 

Läs mer här

 

Skatt på engångsartiklar engangartiklar