Skattepolitiska förslag till 2022

Skattepolitiska förslag till 2022 skattepolitiska

 

Skattepolitiska förslag i budgeten 2022 – Några av de förslag som lagt fram i regeringens nya budget är:

 

• Sänkt inkomstskatt
Skattereduktionen för förvärvsinkomster som trädde i kraft 1 januari i år föreslås utökas, till cirka 2 800 kronor per år från 2022. Regeringen föreslår även en mer omfattande skattereduktion för inkomster från sjuk- och aktivitetsersättning, samt en utökad skattereduktion för avgiften för a-kassa.

 

• Nedsatta arbetsgivaravgifter för unga
De nedsatta arbetsgivaravgifterna för 19–23-åringar, som gällde under sommaren 2021, föreslås gälla även under juni-augusti 2022.

 

• Höjd gräns för förmomsplikt
Gränsen för momsplikt höjs något, från en årlig omsättning på maximalt 30 000 kronor till 80 000 kronor.

 

• Tillfällig ökning av statligt stöd via lägre energiskatt
Företag som fick svårigheter på grund av pandemin efter 29 februari 2020, föreslås även fortsättningsvis och under en begränsad tid få ta emot stöd i form av skattenedsättningar enligt lagen om skatt på energi. Gäller tidsperioden 1 mars 2020 till 31 december 2021.

 

• Riskskatt införs
Stora banker och kreditinstitut ska betala en riskskatt, i det fall då de vid en finansiell kris riskerar att orsaka väsentliga indirekta kostnader för samhället.