Skattereduktion för investerande företag

Skattereduktion för investerande företag skattereduktion för företag som investerar

 

För att stimulera investeringar i spåren av Coronapandemin har ett nytt lagförslag skickats till Lagrådet för granskning. Förslaget innebär skattereduktion för företag som köper inventarier under 2021.

 

Skattereduktionen:

 

• … ska uppgå till 3,9 % av anskaffningsvärdet och räknas av mot företagets beräknade skatt.
• … kan användas av både juridiska och fysiska personer som har inkomst av näringsverksamhet samt delägare i handelsbolag.
• … omfattar endast inventarier där utgifterna dras av genom årliga värdeminskningsavdrag.
• … kommer kunna utnyttjas i deklarationen för beskattningsåret 2022 om man har kalenderår som beskattningsår.

 

Bestämmelserna ska införas i en ny tillfällig lag som föreslås träda i kraft 1 januari 2022 och upphöra sista december 2024.