Skydda företaget mot dataintrång

Skydda företaget mot dataintrång skydda företaget mot dataintrång

 

Cybersäkerhetsincidenter såsom intrång och attacker har en tendens att öka under tider då organisationer och anställda arbetar på andra sätt och därmed blir mer sårbara. I tider av oror kan det utnyttjas. Hur säkerställer ni er säkerhet?

  • Se till att ha rutiner, medvetenhet och tekniska lösningar för att filtrera, upptäcka och hantera till exempel phishing-mejl eller ransomeware.
  • Begränsa användningen och bevaka administratörskonton systematiskt.
  • Se till att alla system alltid är uppdaterade med det senaste.