Sök omställningsstöd för mars

Sök omställningsstöd för mars webb sök omställningsstöd för mars

 

 

Har du haft minskad omsättning som så gott som uteslutande beror på Coronapandemin kan du söka omställningsstöd även för mars och april 2021. Omsättningen ska jämföras med motsvarande period 2019 eftersom pandemin pågick även i mars och april 2020.

 

Läs mer på Skatteverkets hemsida.