Sommarjobb för minderåriga

Sommarjobb för minderåriga sommarjobb

 

Visste du att ungdomar under 13 år i stort sett inte får arbeta alls, med några få undantag i familjeägt jordbruk och med hobbyförsäljning som till exempel majblommor? Men från och med 13 år kan skollediga ungdomar sommarjobba under ett par veckor och tjäna egna pengar.

 

 

Det finns en hel del regler kring minderårigas arbetsförhållanden och här får du del av några:

 

Ungdomar som är mellan 13 och 15 år får arbeta högst 7 timmar/dag och 35 timmar/vecka under skolloven. De får inte börja före kl 06.00 och inte sluta senare än 20.00.

 

Om man gått ut grundskolan och fyller 16 år under kalenderåret men ännu inte fyllt 18 får arbetsdagarna vara högst 8 timmar/dag och 40 timmar/vecka. Man ska vara ledig mellan kl 22.00 och kl 06.00 eller mellan kl 23.00 och kl 07.00 och ha en sammanhängande dygnsvila på minst 12 timmar i sträck.

 

Semesterledighet kan avtalas bort om anställningen ska pågå mindre än tre månader, men semesterersättningen på normalt 12% av lönen skall alltid betalas ut och anges separat på lönebeskedet.

 

Sommarjobbande ungdomar har rätt till sjuklön och skall också erbjudas de personalvårdsförmåner som ordinarie personal har, för att förmånen ska fortsätta vara skattefri.

 

Vad gäller skatteavdrag så skall preliminärskatt enligt tabell dras på lönen om den anställde kommer att tjäna sammanlagt mer än 20 008 kr under kalenderåret, och inte begär jämkning. Kommer lönen inte överstiga 20 008 kr räcker det att den anställde fyller i och lämnar in ”intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag”

 

Oavsett skatteavdrag eller inte ska arbetsgivaravgift betalas på utbetalad lön.

 

 

Arbetsmiljöverkets och Skatteverkets hemsidor kan du läsa mer om vad som gäller för ungdomar och sommarjobb.