Större altanfrihet i sommar!

Kanske tänker du ägna sommarledigheten åt att bygga ny altan? En lagändring som regeringen föreslår ska träda i kraft 1 juli 2019 innebär att altaner som inte är högre än 1,8 meter och byggs inom 3,6 meter från bostadshuset inte ska kräva bygglov. Altanen får dock inte placeras närmare än 4,5 meter från tomtgränsen om inte grannarna medger det.

Så uppfyll din altandröm och njut av sommaren! Och välkommen till.baks!

Större altanfrihet i sommar! Altan terass liggande