Taxiresor förmånsbeskattas

Taxiresor förmånsbeskattas taxiresa

 

Då kollektivtrafiken rekommenderas begränsa antalet passagerare för att undvika trängsel och minska smittspridning har vissa arbetsgivare erbjudit anställda taxiresor till och från arbetet. Skatteverket har nu kommit med ett ställningstagande som säger att, till skillnad från det normala (då resor beskattas till verkligt betalt värde) ska dessa taxiresor inte värderas högre än vad en motsvarande resa med kollektivtrafiken hade kostat.

Värderingen gäller så länge Folkhälsomyndighetens rekommendationer kvarstår.