Tydligare regler för friskvårdsbidrag

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) behandlade i juni ett mål om friskvårdsbidrag som rörde huruvida ett friskvårdsbidrag om 6500 kr är av mindre värde. Skatterättsnämnden hade sedan tidigare i sin bedömning kommit fram till att ett friskvårdsbidrag om 6500 kr är av mindre värde och därför bör vara skattefritt i sin helhet.

HFD delade dock inte Skatterättsnämndens bedömning. I domskälen anges att huvudregeln är att förmåner som en arbetsgivare betalar till sina anställda är skattepliktiga och att undantag från huvudregeln ska tolkas restriktivt. HFD ansåg att 6500 kr inte är av ringa värde och att arbetstagaren därför ska förmånsbeskattas för hela beloppet.

Sedan tidigare har Skatteverket i sitt ställningstagande i frågan ett exempel där en anställd fått bidrag för friskvård som uppgår till 6200 kr. I och med domen från HFD ska hela förmånen tas upp till beskattning om den totala summan bedöms vara över gränsen och inte som Skatteverket tidigare skrev, endast det belopp som överstiger 5 000 kr.

Har du funderingar kring friskvårdsbidrag för ditt företag? Välkommen till.baks!

 

Tydligare regler för friskvårdsbidrag friskvardsavdraget