Utökat skydd för kontokort & swish

Utökat skydd för kontokort & swish lag

 

Det förekommer mycket fusk och bedrägerier med kontokort och swish. Därför beslutade Riksdagen i slutet av april att skyddet för kontokort och andra betalningsverktyg ska stärkas. Beslutet innebär att det ska finnas ett nytt brott; Olovlig befattning med betalningsverktyg, och det blir straffbart att:
• skaffa ett betalningsverktyg som kontokort på olaglig väg
• förvanska eller skapa falska betalningsverktyg, som kontokort och swish
• använda ett betalningsverktyg som är olagligt införskaffat, förvanskat eller falskt.
Straffet för den som bryter mot den nya lagen blir böter eller fängelse i högst två år. Om brottet är grovt ska straffet vara fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Även försök och förberedelse till brott mot den nya lagen ska vara straffbart. Den nya lagen börjar gälla redan 31 maj i år.