Vad är en framtidsfullmakt?

Vad är en framtidsfullmakt? Vad ar en framtidsfullmakt

 

Vad händer om du som företagare blir oförmögen att fatta beslut? Vem bestämmer över dig då? Sedan juli 2017 finns möjlighet att upprätta en framtidsfullmakt och på sätt slippa den byråkrati som råder kring gode män och förvaltare. Samtidigt ger det dig som företagare en större frihet att själv planera inför framtiden.

 

En framtidsfullmakt träder, till skillnad från en vanlig fullmakt, i kraft först när fullmaktsinnehavaren inte kan företräda sig själv. För att den ska vara giltig krävs att upprättaren är över arton år, och förmögen att själv förstå innebörden av framtidsfullmakten. Framtidsfullmakten ska också följa vissa formkrav:

  • Den ska vara skriftlig.
  • Det ska tydligt framgå att det rör sig om en framtidsfullmakt.
  • Det ska framgå vem eller vilka som är fullmaktshavare.
  • Det ska framgå vad framtidsfullmakten omfattar och eventuellt övriga villkor (till exempel om fullmaktshavaren ska få ge gåvor eller om arvode ska utgå.)
  • Framtidsfullmakten ska bevittnas av två personer. Fullmaktshavaren själv får inte vara en av dem.

 

Behöver du hjälp? Välkommen till.baks!