Vidarefakturering och utlägg

Vidarefakturering och utlägg vet du skillnaden pa vidarefakturering och utlagg

Vet du skillnaden på vidarefakturering och utlägg?

 

Ett utlägg som man har haft för en kunds räkning uppfyller följande villkor:

  • Kunden har betalningsansvaret till leverantören.
  • Inget vinstpålägg få göras.
  • Beloppet ska behandlas som ett utlägg i bokföringen och är inte ersättning för en försäljning.

 

Vid fakturering av ett utlägg skall ingen moms läggas till.

 

Vid vidarefakturering handlar det om vidareförsäljning av samma vara eller tjänst som tidigare har köpts in, och samma momssats som vid köpet ska tillämpas av säljaren.

Om den inköpta varan eller tjänsten däremot är en kostnadskomponent i säljarens verksamhet är det varken fråga om utlägg eller vidarefakturering utan om försäljning.

 

Utlägg och vidarefakturering är snårigt och det är lätt att göra fel, med risk att åka på ett skattetillägg. Vi på baks & co hjälper dig!