Viktor Mattsson, ny revisor i Eksjö Viktor MattssonHållbarhet, lönsamhet och digitaliseringens möjligheter. Där ligger fokus för vår nya auktoriserade revisor på Eksjökontoret – Viktor Mattsson.

– Hållbarhet kommer få större vikt i valet av leverantör både för företag och slutkonsument framöver. Stora bolag arbetar redan mycket med detta och jag tror att det kommer att spridas även till mindre bolag. Det kommer bli viktigare att hitta lösningar som skapar både lönsamhet och hållbarhet. Här finns stora möjligheter för bolag som vill vara lite nytänkande att använda sitt hållbarhetsarbete som ett säljargument och konkurrensfördel för sina produkter och tjänster.

 

Han ser även att digitalisering och artificiell intelligens (AI) kommer påverka kunderna framöver.

– Det finns lika många utmaningar som det finns bolag. Generellt ska det bli intressant att se vad digitaliseringen och utvecklingen av AI leder till. Här finns vi som ett bollplank för kunderna med vår erfarenhet från många olika bolag och branscher.

Utöver kunskaper och erfarenheter bidrar Viktor med ett stort engagemang för kunderna.

– Det är fantastiskt roligt att få hjälpa så många olika bolag, branscher och människor i min roll som revisor. Tillsammans hittar vi lösningar på många typer av utmaningar och situationer. För mig är det viktigt att kunden känner förtroende och trygghet i det arbete jag utför, att de känner sig trygga med att min kunskap utifrån de krav som finns. Jag ser mig själv som ett naturligt bollplank för kunden, både för att diskutera bolagets aktuella ställning och framtida förändringar investeringar och möjligheter.