Revisorn med många fokusområden

Tobias Ericsson är definitivt ingen nykomling inom revisorsyrket. – Jag…


Räkna ut karensavdrag

Ett karensavdrag ersätter sedan 1 januari karensdagen. Detta påverkar dig som…


Årsredovisning och nyckeltal

En årsredovisning ger en första indikation på hur företaget mår –och som ägare…


Beskattning vid arv av skogskonton

För den som driver skogsbruk gäller att man kan få avdrag vid beskattningen för…


Leasa eller köpa tjänstebil?

Vi får många frågor om tjänstebil. Ska man köpa om möjligheten finns eller är…


Utveckla styrelsearbetet

Ett väl fungerande styrelsearbete kan vara avgörande för om ett företag…


Repotage i tidningen Balans

"Framgångsformeln stavas delaktighet. Kan ett inkluderande ledarskap vara…


Dra nytta av kassaflödesanalysen

En kassaflödesanalys visar företagets in-och utbetalningar under en viss…


Åter möjligt med pappersdeklaration

Förra året skapade de bortplockade brevlådorna en del problem vid…


Det här granskar skatteverket 2019

Skatteverket granskar varje år några branscher lite extra. Det är branscher…