Vad gäller vid minnesgåvor?

Minnesgåvor beskrivs som gåvor annat än pengar till ett värde av högst 15 000…


Sänkt aktiekapital för privata aktiebolag

Regeringen har tidigare i en proposition föreslagit att kravet på lägst…


Höjda pensionsgränser

Vi lever allt längre och allt friskare liv. År 2016 levde män 4,4 år längre och…


Tydligare regler för friskvårdsbidrag

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) behandlade i juni ett mål om…


Regeländringar vid kortbetalning

Från och med 14 september har reglerna vid kortbetalning skärpts. Ändringarna…


Fem tullfrågor inför Brexit

Utgången kring Brexit är fortfarande oviss men redan nu kan ditt företag vidta…


Årets tillväxtbyrå 2019

I oktober utses Årets tillväxtbyrå i Jönköpings län och baks & co är mycket…


Viktigt vid företagskapning

Under sommaren då många ansvariga på företaget var på semester ökade risken för…


Landsbygdens Sommarmöte

I lördags anordnades Landsbygdens Sommarmöte hos en av baks & co:s kunder –…


Varningsflaggor för bedrägeri

Korruption och bedrägerier kostar inte bara samhället stora summor årligen. Det…