Välkommen till kontoret i Vimmerby

Maria Milton

Kontorschef Vimmerby,
Auktor. Redovisningkonsult

Anna-Lena Gustafsson

Redovisningskonsult

Cecilia Svensson

Auktor. Redovisningskonsult

Cornelia Jakobsson

Redovisningskonsult

Jennifer Fasth

Auktor. Redovisningskonsult

Johan Karlsson

Revisor

Johanna Wirensjö

Revisor

Josefine Ekdahl

Revisor

Karin Nilsson

Auktor. Revisor

Lena Strömberg

Redovisningskonsult

Lovisa Milton

Redovisningskonsult

Marie Juthe

Redovisningskonsult

Martin Reimhult

Auktor. Revisor

Mats Nellestam

Redovisningskonsult