Välkommen till kontoret i Tranås

Catherine Osbeck

Ledningsgruppen Tranås,
Auktor. Redovisningskonsult

Agneta Hellquist

Redovisningskonsult

Anna-Carin Narvesjö

Intern administration

Camilla Axelsson

Ledningsgruppen Tranås,
Revisor

Carina Markström

Redovisningskonsult

Carl-Johan Axelsson

Auktor. Redovisningskonsult

Ellen Wiss Gullberg

Redovisningskonsult

Evelina Golander

Redovisningskonsult

Jan Wiss

Ledningsgruppen Tranås,
Godkänd Revisor

Jennifer Kämpe

Redovisningskonsult

Jonathan Nordstrand

Revisor

Josefine Wressel

Redovisningskonsult

Karolina Gustavsson

Reception/administration

Kenneth Svensson

Auktor. Revisor

Kristofer Wijkström

Redovisningskonsult

Lisa Bravell

Revisor

Lina Freij

Redovisningskonsult

Lovisa Lago

Redovisningskonsult

Marie Krölle

Auktor. Redovisningskonsult

Oscar Landsjö

Ledningsgruppen Tranås,
Auktor. Revisor

Stina Pettersson

Växtodl.rådgivare/EU-konsult