Vi engagerar oss för medarbetare och samhället

Vi är engagerade i att skapa en attraktiv arbetsplats där våra anställda kan trivas och växa genom att ta tillvara på deras potential och intressen. Dessutom delar vi gärna vår kunskap med studenter och praktikanter och är dedikerade till att vara pålitliga och professionella gentemot våra kunder.

Miljöarbetet berör oss alla

Vi strävar efter att vara miljömedvetna genom att resa smart, minska papperssvinnet, källsortera och välja miljöanpassade produkter och leverantörer. Vi investerar i digitalisering för att vara mer effektiva och är stolta över vår webbaserade digitala lösning, baks 24.7, som har blivit erkänd för sin framtidstänkande design. Att vara miljösmart är affärssmart och gynnar oss alla.

Tillsammans skapar vi det samhälle vi vill ha

Vårt sociala ansvar omfattar alla vi kommer i kontakt med i samhället, och har sedan starten av baks & co varit en av de viktigaste grundbultarna i vår affärsidé. Vi fokuserar på att skapa en positiv arbetsmiljö där varje individ känner sig sedd, bekräftad och kan växa. Vi stöder också olika sociala projekt och ser samarbeten som möjligheter till ömsesidig nytta och erfarenhetsutbyte. På baks & co vet vi att vår påverkan på samhället är avgörande för vår framgång och strävar efter att göra positiva avtryck.