Välkommen till kontoret i Eksjö

Maria Bredhammar

Kontorschef Eksjö, Auktor. Revisor

Elisabet Blomdahl

Revisor

Erica Croneheim

Redovisningskonsult

Karin Spethz

Auktor. Redovisningskonsult

Linnéa Henrysson

Redovisningskonsult

Marie Augustsson

Redovisningskonsult

Mykola Mazur

Redovisningskonsult

Nellie Wallsten

Redovisningskonsult

Oskar Levin

Revisor

Rebecka Sköld Martini

Redovisningskonsult

Viktor Mattson

Auktor. Revisor