Hej Tobias! Det här med förmånsbil, tjänstebil och drivmedelsförmån – vad är skillnaden egentligen?

Förmånsbil betyder att du har rätt att nyttja företagets bil privat mot en ersättning. Om bilen är tänkt att bara användas i tjänsten klassas det i stället som en tjänstebil (även om det finns ett undantag i reglerna som innebär att man får köra tjänstebil privat, men bara vid högst tio körtillfällen per år och en sammanlagd körsträcka på 100 mil). Så det är när användningen sker privat som det uppstår en förmån. Drivmedelsförmån ser jag mer sällan, men tillkommer beroende på hur du betalar för bränslet. Det vanligaste är att den anställda själv betalar drivmedlet, och då uppstår ingen drivmedelsförmån. Känns det som att du hänger med i begreppsdjungeln? 

Jajamän! Men vilka är fördelarna med att erbjuda förmånsbil till sina anställda?

För den anställda kan det vara ett stort värde, speciellt inom branscher där bilen är ett viktigt redskap. Men det kan också vara ett erbjudande som skapar värde privat. Man ska dock inte glömma bort att det är en förmån som ska beskattas. Det finns olika sätt att lägga upp beskattningen på rent tekniskt, men det sker löpande varje månad i samband med lön. 

Vad ska man tänka på när man erbjuder förmånsbil?

Jag tycker att man som arbetsgivare bör upprätta en policy med regler och riktlinjer för vad som gäller. Exempelvis vad som sker om en anställd byter tjänst eller avslutar sin anställning under tiden som arbetsgivaren betalar för förmånsbilen. 

Körjournal – behöver man ha det?

Det vanligaste är att man betalar privat för drivmedel, och i de fall som en resa sker i tjänsten så hanteras det via företagets rutin för utlägg och reseräkning. Men om vi pratar om tjänstebil så ska det normalt alltid föras en körjournal, vilket används som stöd för utlägg som ska faktureras mot kunder i samband med tjänsteresa eller kunduppdrag. Och om den anställda har en drivmedelsförmån så ska en körjournal föras för att styrka vilka resor som har skett i tjänsten. I annat fall ska de körda milen förmånsbeskattas.

Hur kan baks hjälpa till om man som företagare vill nyttja en förmånsbil?

Vi kan hjälpa till att simulera kostnaden och utfall för både arbetsgivaren och den anställda. Men sedan kan vi också stötta med rådgivning kring skatteregler och vilket upplägg som passar bäst. För att vi ska kunna ge bästa möjliga hjälp underlättar det om vi får in modellkoden från löneansvarig på företaget.

Finns det något annat som är viktigt att tänka på?

Som jag var inne på så finns det ju olika sätt att hantera förmånsbeskattningen. För delägare i fåmansföretag är det bra att se över hur förmånen hanteras för att anpassa sig till skattereglerna för utdelning, enligt de så kallade 3:12-reglerna. Förmåner ingår nämligen inte i beräkningen av bruttolön till löneunderlaget. Ibland kan det vara bättre och mer förmånligt att beräkna ett nettolöneavdrag och då höja lönen med förmånsbeloppet för förmånsbilen. Det blir samma kostnad för arbetsgivaren och samma utfall netto för den anställda. Men om du känner dig osäker på hur du går till väga är det bara att höra av dig till din rådgivare på baks så hjälper vi till att reda ut det!

Läs hela nyhetsbrevet.