Ett nytt härligt år är igång och vi ser fram emot att ta oss an det tillsammans med er! Från 1 januari har några nya regler och lagar instiftats, och nedan följer några som kan vara relevanta för företagare.

Är det något ni funderar över eller vill veta mer om är det som vanligt bara att höra av sig!

Digitala bolags- och föreningsstämmor

Under pandemin tillkom en tillfällig lagstiftning som gjorde det möjligt att hålla stämmor digitalt, vilket gällde fram till årsskiftet 2022.

Med erfarenheterna från pandemiåren och utvecklingen av tekniken har regeringen nu beslutat att modernisera lagstiftningen så att möjligheten att hålla digitala stämmor blir permanent. De företag och föreningar som önskar använda denna möjlighet ska bestämma det i bolagsordningen eller stadgarna.

Slopad nedsättning av arbetsgivaravgifter för 15- 18-åringar

Koncerner med en årlig intäkt motsvarande minst 750 miljoner euro omfattas av den nya lagen och minimiskatten är 15 procent. I de fall företagen har betalat mindre än minimiskatten ska de betala mellanskillnaden mellan vad de redan har betalat i skatt och 15 procent. Lagen gäller från årsskiftet 2024 och den första tidpunkten för företagen att redovisa underlag om tilläggsskatt är halvårsskiftet 2026.

Tillfälligt höjt rotavdrag

Taket för rotavdrag föreslås höjas tillfälligt från 50 000 kronor till 75 000 kronor per person under 2024. Samtidigt införs det tillfälligt separata tak för rot- och rutavdragen. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 juli 2024 och ska gälla för hela 2024, men under första halvåret 2024 kommer det dock endast gå att göra 50 000 kronor i rotavdrag.