Nya regler leder till nya rutiner, samt ett spännade nytt förslag!


Så här halvvägs in i februari känns det som att man blivit varm i 2024-kläderna, och nu börjar man kanske till och med våga längta efter vårväder? Vi vill ta upp några förändringar som har skett eller är på g – självklart är det bara att höra av
sig för mer info!

Penningtvätt och ISQM – fler krav inom branschen

Det senaste året har vi som redovisnings- och revisionsbyrå fått flera nya krav på oss eftersom vi, precis som bankerna, har skyldigheter att följa de nu skärpta reglerna om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Vi måste årligen följa upp företagets företrädare och dokumentera vårt arbete utifrån penningtvättsreglerna, oavsett kundens storlek. Dessutom måste vi nu följa ett nytt kvalitetsstyrningssystem, ISQM, som ställer höga krav på dokumentation och granskning av finansiella rapporter.

Inom revision har vi även fått en ny omarbetad revisionsstandard, ISA 315, vilket innebär större krav på att dokumentera förhållanden och kunskap om verksamheten, riskbedömning anpassad utifrån kundens storlek och verksamhet, samt utökade krav på granskning av IT.

Vi kommer fortsätta erbjuda kostnadseffektiva tjänster med fortsatt hög kvalitet till våra kunder, men alla nya regelkrav kan leda till fler frågor till er kunder samt något ökade kostnader för våra tjänster.

Ny månatlig rapportering av Fora


En påminnelse kommer här gällande den nya Fora-rapporteringen. Från och med februari i januari i år måste anställdas löner rapporteras månadsvis till Fora, så att de kan beräkna hur mycket som ska betalas in till personernas tjänstepension, samt fakturera företagen för tjänstepension och försäkring.Tidsperioden för att rapportera januaris löner är förlängd, så både januaris och februaris löner ska rapporteras senast 31 mars.

Förslag på ny lag om digitala kvitton och fakturor

Ett nytt lagförslag har lagts fram om att slopa kravet på att alla kvitton och fakturor måste arkiveras i original. Om förslaget går igenom kommer man kunna lagra all räkenskap digitalt istället, vilket skulle dra ner på kostnaderna för administration hos många svenska företag. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2024.