”Som liten kundkänner jag mig sedd ochförsvinner intei mängden”

– Annica Hilliges,som driver en tandläkarpraktik i Linköping

”Som liten kundkänner jag mig sedd ochförsvinner intei mängden”

Att analysera sitt företag är lika viktigt som friskvård.

Att analysera ditt företag gör att du kan uppmärksamma svagheter i tid och samtidigt göra det bästa möjliga av styrkorna. Vi på baks & co har kunskaperna och erfarenheterna som ger dig snabba och konkreta svar. Precis så som vi själva hade velat ha det.

 

Behöver du hjälp och rådgivning för att budgetera din verksamhet? Står du inför en prishöjning, volymökning eller nyanställning? Hur påverkar olika beslut resultatet? Våra rådgivare är dina rådgivare i det lilla och det stora, och rådgivning hos oss innebär förutom en kontinuerlig dialog kring det löpande även affärs- och skatterådgivning, prognoser och företagsvärdering. Vi har specialistkompetens inom många olika områden, bland annat jord- och skogsbruk, och vi ser sambandet mellan ägar- och bolagsfrågor som en lika självklar som viktig del av arbetet med att både du och din verksamhet ska växa strategiskt mot framtiden.

Hur mår ditt företag?

Vad behöver du få rådgivning om?