Redovisning

Vad vill du fylla dina arbetsdagar med?

När du är trygg med att allt är i ordning, då kan du också göra kloka val för framtiden.

Den samlade redovisningen, bestående av bland annat löpande bokföring, bokslut, årsredovisning och deklaration utgör en viktig grund för många av de strategiska beslut som tas i en verksamhet. Ändå är det sällan en företagares favoritsysslor. Men det är våra! Och när du är trygg med att allt är i ordning, då kan du också göra kloka val för framtiden.

Vi på baks & co jobbar nära dig som kund. Vi lär känna din verksamhet och de drömmar du har. Som en extra resurs frigör vi tid som du istället kan ägna åt det som du brinner för. Det som du är bäst på.

Vi hanterar hela eller delar av din administration på plats hos dig, eller från vårt kontor. Och väljer du att jobba med vårt effektiva och smidiga digitala koncept baks 24.7 kan vi skapa ett system som är helt anpassat efter din verksamhet. Naturligtvis arbetar vi enligt svensk standard för redovisningstjänster, Reko.

Hur mycket tid vill du få över?

”Sedan vi började med baks 24.7 har vi halverat kontorstiden”

Se filmen om hur Haga Tårtcompani effektiviserade digitalt

Redovisning play

Vad kan vi hjälpa dig med?