Vad kan vi hjälpa dig med?

Vi är inte som alla andra. Vi är mer som du. Det är viktigt att lära känna sin revisions- och redovisningskonsult. Och långa relationer kräver att man har mycket gemensamt. Som kund ska du inte försvinna i mängden, och du ska känna att vi har den kapacitet som krävs för att ge dig den bästa servicen inom ekonomi, redovisning, revision, rådgivning och andra granskningsuppdrag.

 

Vi är den alldeles lagom stora revisorn med det stora företagets breda tjänsteutbud och det lilla företagets personliga omsorg om varje kund. Och framför allt, vi har stora kunskaper i vad det innebär att driva ett företag, och vilka utmaningar man ställs inför. För vi på baks & co har också varit där – och tagit drömmen om ett företag och gjort den till verklighet. Precis som du.